? صنایع راهسازی: کارخانه آسفالت موبایل 60 تن در ساعت